Lydmar Hotel

Servicejobb, underhållsmålning samt ommålning av samtliga hotellrum sedan 2010. Beställare Lydmar Hotel.