Hyresgästanpassningar utförs löpande på uppdrag av fastighetsägaren AMF.